Kristina Rutar je leta 2013 postala dipl. prof. likovne umetnosti na Pedagoški Fakulteti v Ljubljani. Tam je opravljala tudi delo demonstratorke keramike pod mentorstvom prof. Mirka Bratuše, ki je obsegalo aktivno vodenje študentov pri usvajanju znanja s področja keramike. Več let je kot prostovoljka vodila likovne delavnice za otroke. Delala je tudi s socialno ogroženimi otroci preko Centra za socialno delo Tolmin. Z njimi je delala tako individualno v zvezi z učnimi ali vedenjskimi težavami, kot tudi v skupini v obliki raznih delavnic. Januarja 2014 je pridobila osnovno pedagoško Montessori izobrazbo na Montessori inštitutu v Ljubljani.